• A  A  A  
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Strona internetowa Problemy Społeczne Województwa Podlaskiego
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
 • Projekt: „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”

 • Szanowni Państwo, Firma MRW Group rozpoczyna ogólnopolski projekt skierowany do szkół pn.: „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”, którego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Efektem projektu będzie platforma umożliwiająca bieżący monitoring stanu uzależnień uczniów danej jednostki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu...
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego z prośbą o udział w badaniu „Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Celem przeprowadzanego badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób i...
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny w Szudziałowie

 • IMG_271623 sierpnia 2015 r na placu przy kościele w Szudziałowie miał miejsce coroczny Jarmark na Bartłomieja. Impreza zorganizowana została w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny, które odbywają się pod hasłem „Obierz kurs na rodzinę”. Organizatorami wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Wójt Gminy Szudziałowo, Gminny Ośrodek Animacji Kultury...
  Przeczytaj całość »

 • Prośba o pomoc Ruchu Społecznego „Nowa Polska” z Piotrkowa Trybunalskiego w pozyskaniu bazy lokalowej do prowadzenia działań z zakresu szeroko pojętej problematyki wykluczenia społecznego

 • Ruch Społeczny „Nowa Polska” z Piotrkowa Trybunalskiego zwraca się z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego o udostępnienie bazy lokalowej na potrzeby realizacji działań z zakresu szeroko pojętej problematyki wykluczenia społecznego. Podmioty oferujące pomoc w przedmiotowej sprawie, proszone są o kontakt z Ruchem Społecznym „Nowa Polska” za pomocą...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spektakl z udziałem osób niesłyszących i niedosłyszących pn.: „Więzienie świata”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” zaprasza na spektakl pn.: „Więzienie świata”, który odbędzie się w dniach 02 i 03 września 2015 r. o godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Wstęp wolny. „Więzienie świata” to projekt edukacyjno-kulturalny z udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu, inspirowany wspomnieniami osób deportowanych na Syberię...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności

  Do pobrania przewodnik dla samorządowców