21 listopada – Dzień Procownika Socjalnego
21 listopada – Dzień Procownika Socjalnego
Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.
Internetowy Serwis Informacyjny ROPS w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Andrzej Korycki

Nadchodzące wydarzenia
Nadchodzące wydarzenia
lis
26
śr
2014
all-day Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HI...
Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HI...
lis 26 all-day
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do wykonywania testu w kierunku HIV, a tym samym propagowanie wczesnej diagnostyki zakażeń, zwiększenie liczby osób testujących się, a także zwiększenie świadomości w zakresie korzyści wynikających z testowania w kierunku HIV.[...]
lis
27
czw
2014
all-day Konferencja podsumowująca CRZL
Konferencja podsumowująca CRZL
lis 27 all-day
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w konferencji „Realizacja i wdrażanie projektów przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efekty realizacji projektów”, która odbędzie się 27 listopada 2014 roku[...]
lis
28
pt
2014
all-day Asystent usamodzielnienia – Konf...
Asystent usamodzielnienia – Konf...
lis 28 all-day
Konferencję organizuje Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie oraz Federacja Na Rzecz Reintegracji Społecznej. Wydarzenie to jest kontynuacją rozpoczętej debaty na temat modelu usamodzielnienia wychowanków systemu pieczy zastępczej. Tematem konferencji będzie przygotowania asystentów usamodzielnienia do prowadzenia[...]
all-day Wizyta studyjna
Wizyta studyjna
lis 28 all-day
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” serdecznie zaprasza do udziału w weryfikacji dostępnych modeli Spółdzielni Socjalnych – wizycie studyjnej. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie[...]
gru
4
czw
2014
all-day Wszystko o partycypacji publiczn...
Wszystko o partycypacji publiczn...
gru 4 all-day
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów na szkolenie: „Partycypacja publiczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie partycypacji publicznej oraz praktycznych[...]
all-day „Tacy sami” – konkurs
„Tacy sami” – konkurs
gru 4 all-day
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizując kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. „Tacy sami” organizuje konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze. Celem konkursu jest:[...]

View Calendar