Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.
Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.
Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35
Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.
 • Zaproszenie na konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje wojewódzką konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”. Spotkanie skierowane jest do położnych środowiskowych z terenu województwa podlaskiego oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych poruszaną tematyką. Konferencja ma na celu przybliżenie poznania sensu i istoty wczesnego wspomagania niemowląt. Tylko wcześnie podjęte oddziaływania diagnostyczne oraz terapeutyczne...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe spotkanie sieciujące pn "Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju...
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowcu

 • czołówkaW dniu 24 listopada 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. Na uroczystość przybyło około 50 seniorów zainteresowanych tematyką spotkania. Uczestnicy wysłuchali wykładu fizjoterapeuty na temat „Kręgosłup Seniora – co zrobić żeby nie bolało?” oraz wykładu prawnika o sposobach...
  Przeczytaj całość »

 • Dzień Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim

 • czołówkaW dniu 23 listopada b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zorganizował uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wręczyli wyróżnienia z podziękowaniami za pracę poszczególnym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz indywidualnym pracownikom. Uroczystość...
  Przeczytaj całość »

 • Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny

 • I20161117_115837W dniach 9-10 listopada 2016 r. oraz 17-18 listopada 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty pn. „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”. Były one skierowane do asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Warsztaty prowadził certyfikowany trener – Pani Lidia Zeller. W zajęciach wzięło udział...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności